Polski

“Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć,
a lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne
w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.”
(List do Rzymian 6,23)

Literatura polskojęzyczna


Komentarze do ksiąg Nowego Testamentu

Manna na co dzień NT komentarz cz 1 (Praca zbiorowa)
Manna na co dzień NT komentarz cz 2 (Praca zbiorowa)
Manna na co dzień NT komentarz cz 3 (Praca zbiorowa)
Lud dla swego Imienia Dz. Ap. 1 – komentarz (Christian Briem)
List do Kolosan – komentarz (Max Billeter)
List do Koryntian – komentarz (Hamilton Smith)
1 List do Tesaloniczan – komentarz (E.A. Bremicker)
List Jakuba – komentarz (Hamilton Smith)


Zasady chrześcijańskiej wiary

Tam jestem pośród nich (Christian Briem)
ABC Chrześcijanina (Walter Gschwind)
Na pewnym gruncie (Max Biletter)
Chrześcijańskie życie (Raymond K. Campbell)
Łaską zbawieni jesteście (Dietmar Liese)
Kamienie milowe w życiu chrześcijanina (Ernst August Bremicker)
a inne religie? (Werner Gitt)


Przyszłość wierzących, Izraela i całego świata

Czasy końca (Werner Mücher)

Przegląd Księgi Objawienia w ujęciu tabelarycznym (Werner Mücher)
Przegląd Księgi Objawienia (Anise Behnam)


Bóg, Pan Jezus Chrystus, Duch Święty

Chwała Pana Jezusa (John Gifford Bellett)
Jezus Mąż boleści (Arend Remmers)
Doskonałość ofiary Chrystusa (Autor nieznany)
Kim jest Bog? (Max Biletter)


Ewangelizacyjne

Jezus naszą jedyną szansą!
O Tobie jest mowa (Friedhelm König)

Więcej niż zwykłe święta


Wiara i nauka

Pytania stawiane wciąż na nowo (Werner Gitt)
Gdyby zwierzęta mogły_mówić … (Werner Gitt/Karl Heinz Vanheiden)

Człowiek fascynująca istota (Werner Gitt)


Inne

Jak studiować Biblię (Ramon K. Campbell)
Chrześcijanin i rodzina (Max Billeter)
Zakochani, zaręczeni, zaślubieni (Ernst August Bremicker)


Osoba kontaktowa
Piotr BARON

e-mail: kontakt@poznajjezusa.pl
www.poznajjezusa.pl